Yeni zam! Yüz binlerce kişi bekliyordu ve kabul edildi

Haberin Ayrıntıları İçin Tıklayınız...

Yeni zam! Yüz binlerce kişi bekliyordu ve kabul edildi
Yeni zam! Yüz binlerce kişi bekliyordu ve kabul edildi tuğba civik

Milyonlarca kişiyi ilgilendirin Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin 14 maddesi  TBMM'de kabul edildi.

Bu bölümde yer alarak kabul edilen maddelere göre, Kamu İhale Kanunu  kapsamındaki kuruluşların, çay ve çay ürünleri için Çay İşletmeleri Genel  Müdürlüğünden, faaliyet alanındaki mal ve hizmetler için Uluslararası Sağlık  Hizmetleri Anonim Şirketinden yapacakları alımlar, Kamu İhale Kanunu'ndan istisna  olacak.

Cumhurbaşkanınca belirlenen, Türkiye tarafından düzenlenecek  uluslararası organizasyonlar ve toplantıların yürütülmesine yönelik olarak  sorumlu idarece yapılacak mal ve hizmet alımları, Kamu İhale Kanunu hükümlerinden  istisna tutulacak.

Belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişilerin  ihaleye girebilmesi için en az 1 yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla  hissesine sahip olması ve bu sürede bu kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin  sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olması, bu  şartların her ihalede aranması ve teminat süresi sonuna kadar korunması zorunlu  olacak.

Bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen iş dolayısıyla düzenlenecek  iş deneyim belgelerinin toplam tutarına ve belge verilecek kişilere yönelik  sınırlamalar getirmeye Kamu İhale Kurumu yetkili olacak.

Kanun kapsamındaki idarelere gerçekleştirilen işler için düzenlenen  belgeler hariç yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen belgelerden  sadece iş bitirme belgeleri, belge sahipleri tarafından ve bunların bünyesinde  bulundukları şirketler topluluğu veya benzeri ortaklık ilişkisi içerisinde  kullanılabilecek. Ortak girişim olarak ihaleye teklif verilmesi halinde yurt  dışında gerçekleştirilen işlerden alınan iş bitirme belgesini kullanan belge  sahibinin ortak girişimdeki hissesi oranında geçici ve kesin teminat vermesi  zorunlu olacak.

31 Ağustos 2018'den önce ihalesi yapılan ve bu düzenlemenin yürürlüğe  girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmeler, imalat girdilerinin fiyatlarında  beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle düzenlemenin yürürlüğe girdiği  tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak başvurması  kaydıyla Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak feshedilip tasfiye  edilebilecek veya devredilebilecek.

Bu kapsamda devredilen sözleşmeler ile bu kapsama girmekle birlikte  devredilmeyen sözleşmelerde bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60  gün içinde yüklenicinin idareye yazılı başvurması kaydıyla süre uzatımına ilişkin  kısıtlama ve şartlara tabi olunmaksızın Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü  alınarak, idare tarafından süre uzatılabilecek.

Bu durumda, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar devir tarihi itibariyle aranacak, devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar  uygulanmayacak. Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin  teminatı iade edilecek.

Sözleşmenin bu madde kapsamında feshedilerek tasfiye edilmesi veya  devredilmesi durumunda yüklenici, fesih veya devir tarihine kadar  gerçekleştirdiği imalatlar dışında idareden herhangi bir hak talebinde  bulunamayacak. Yüklenici, işin idarece uygun görülecek can ve mal güvenliği ile  yapı güvenliğine yönelik tedbirleri alacak.

Sermayesinin tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığına ait olan varlık  kiralama şirketleri, kendilerine devredilen varlıkların, ihraç amacına uygun  olarak değerlendirilmesini teminen bu düzenleme kapsamında sayılan varlıkları  yüklenici sıfatıyla inşa ettirebilecek, alt yükleniciler ile inşa anlaşması  yapabilecek, bu varlıklara ilişkin imtiyaz haklarını devralabilecek, bu  varlıkları geliştirebilecek,  yönetici sıfatıyla yönetebilecek ve söz konusu  varlıkları devralmış oldukları veya diğer kurum ve kuruluşlara devredebilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarına ulaşan konvertibl olmayan yabancı  banknotlar Merkez Bankasına, madeni paralar ise Darphane ve Damga Matbaası Genel  Müdürlüğüne haftalık dönemler itibarıyla gönderilecek. Merkez Bankası ile  Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, bu paralarla ilgili her türlü  tasarrufta bulunabilecek.

Şalgam suyu, Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve  aromalı/aromalandırılmış içme sütleri ile bebek ve devam sütü sayılan içeceklerden ÖTV alınmayacak.

Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ithal veya teslim  edilen şalgam suları, çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve  devam sütü sayılan içeceklerle ilgili olarak ÖTV ve bu vergiye isabet eden KDV  bakımından vergi tarhiyatı yapılmayacak, vergi cezası kesilmeyecek. Daha önce  yapılmış olan tarhiyatlardan ve kesilmiş cezalardan, varsa açılmış davalardan  feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilecek, tahakkuk eden tutarlar terkin edilecek,  tahsil edilen tutarlar ret ve iade edilmeyecek.

Er ve erbaşların genel sağlık sigortalısı sayılmayan eş ve çocukları  ile anne ve babaları, bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında sayılacak.

Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan  sigortalılara ilişkin matrah, oran ve esaslar üzerinden, bankalar, sigorta  şirketleri, ticaret ve sanayi odaları ve borsaların sandık statülerine tabi  personel için verilen teşvik uygulaması kaldırılacak.

EN DÜŞÜK MAAŞ BİN LİRA

Malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ile her ay  itibarıyla yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil bin  liradan az olamayacak.

Ölüm sigortasından yapılan ödemeler toplamı ise bu tutarın hak  sahiplerinin hisseleri oranı esas alınarak tespit olunacak tutarından az  olamayacak. Bu düzenleme kapsamında hesaplanan aylıklar, belirlenen tutardan  düşükse aradaki fark Hazine'den tahsil edilecek. Uluslararası sosyal güvenlik  sözleşmeleri gereğince bağlanan kısmi aylıklar için bu hüküm uygulanmayacak.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
2021 Survivor Ünlüler ve gönüllüler kadrosunda kimler var?
2021 Survivor Ünlüler ve gönüllüler kadrosunda kimler var?
Acun Ilıcalı’ya gönderme! ‘’ Benim şefim seninkinden daha iyi’’
Acun Ilıcalı’ya gönderme! ‘’ Benim şefim seninkinden daha iyi’’